Identiteit

Savitrie en Devika

De Surinaamse identiteit


Ben je alleen Surinamer als je in Suriname geboren en opgegroeid bent? Of wordt het Surinaams zijn bepaald door een gevoel? In de tweede aflevering van Fotenti over IDENTITEIT vertellen Surinamers van verschillende achtergronden hoe Surinaams zij zich voelen.