Discriminatie

Peter en Karin

Discriminatie

Ervaren Surinamers meer ‎discriminatie in Nederland, of is die in Suriname en tussen de culturen onderling erger? In de vijfde aflevering van Fotenti delen Surinamers onder andere hun pijnlijkste ervaring met discriminatie.